اتحادیه تعاون تایلند

اتحادیه ملی تعاون تایلند
(سازمان رأس و ملی نهضت تعاون در تایلند)

اتحادیه ملی تعاون تایلند سازمان رأس نهضت تعاون در تایلند است. این اتحادیه یک سازمان غیر انتفاعی با عملکرد اصلی ترویج و توسعه تمام امور تعاون در تایلند می باشد و در تاریخ 26 فوریه 1968 به موجب قانون تعاون تأسیس گردید.
بر اساس قانون تعاون، اتحادیه تعاون تایلند متشکل می شود از تمامی انواع تعاونی من جمله تعاونی های کشاورزی، تعاونی های اسکان، تعاونی های صیادی، تعاونی های پس انداز و اعتبار، تعاونی های مصرف، تعاونی های خدمات، و اتحادیه تعاونی های اعتبار. طبق آمار 1 ژانویه 2008 بیش از 6826 تعاونی با 10342347 خانوار عضو اتحادیه تعاون تایلند می باشند. 

چشم انداز:
مبدل شدن به یک سازمان پیشتاز و توسعه تعاون به هدف افزایش ظرفیت و پتانسیل تمام تعاونی ها در تایلند. 

اهداف:
1- توسعه منابع انسانی تعاونی
2- توسعه سیستم مدیریتی تعاونی
3- توسعه تجارت تعاون
4- توسعه نهضت تعاون
5- توسعه عملکرد اتحادیه ملی تعاون تایلند
حدود و اختیارات:
1- برانگیختن و اشاعه امور تعاون و نیز اجرای تحقیقات و جمع آوری آمار در خصوص امور تعاونی 
2- ارائه مشاوره و کمک فنی به تعاونی ها و تسهیل ارتباط بین تعاونی ها و نمایندگان دولت یا دیگر افراد
3- ارائه آموزش و تربیت در خصوص امور فنی مربوط به امر تعاونی
4- ایجاد ارتباط در میان تعاونی ها هم در صحنه ملی و هم بین المللی، و یا با اتحادیه های تعاونی کشور های دیگر و یا سازمان های خارجی ملی و بین المللی با هدف مشابه
5- خرید، تهیه، آماده سازی، مالکیت، فرآوری یا اجرای موارد قانونی در خصوص هر دارایی
6- ترویج امور بازرگانی، تجاری، صنعتی و خدماتی تعاونی ها
7- حمایت و کمک به تعاونی ها در حل مشکلات و گره های مربوط به امور تعاونی که از منافع مشترک برخوردار است
8- فعالیت به عنوان نماینده تعاونی ها در حفظ و نگهداری منافع به حق که از کشور و یا سازمان های بین المللی یا دیگر بنگاه های بخش خصوصی نشأت می گیرد
9- همکاری با دولت در توسعه تعاونی ها به منظور نفع رسانی واقعی به آنها
10- اجرای دیگر قوانین طبق اهداف آن یا آن اموری که هیئت ملی توسعه تعاون بر عهده آن می گذارد
مدیریت:
اتحادیه ملی تعاون تایلند تحت رهبری مجمع عمومی سالیانه نمایندگان تعاونی های عضو خود در سراسر کشور قرار دارد. مجمع فوق 15 نفر را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب می کند. دوره تصدی هیئت مدیره 4 سال است. مدیر اجرایی به عنوان دبیر کل و دبیر هیئت مدیره فعالیت می نماید. 
کمیته حسابرسی و کنترل:
طبق مقررات اتحادیه ملی تعاون تایلند، 3 کمیته حسابرسی و کنترل وجود دارند که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. این کمیته وظیفه حسابرسی و کنترل عملکرد روزانه و استفاده مناسب از بودجه را طبق نقشه داشته و باید برای مجمع عمومی گزارش ارائه نماید. 
منابع درآمد سالیانه:
طبق قانون تعاون، درآمد اتحادیه ملی تعاون تایلند از حق عضویتی است که اعضا به آن می دهند و آن 5% از سود خالص آنها و نه بیش از 10000 بات می باشد. البته درآمد های دیگری نظیر کمک دولت، کمک های بین المللی، هدایا و مازاد درآمد مرکز تجاری هم ممکن است در این خصوص موجود باشد.منبع: مرکز فن آوری اطلاعات، اداره ترویج تعاون، وزارت کشاورزی و تعاون، به تاریخ یکم ژانویه 2008

   
روابط فیمابین دولت و نهضت تعاون

 

/ 1 نظر / 104 بازدید
حسین خدامرادی

با سلام و تشکر از مطالب خوبتون آیا در زمینه ارزیابی عملکرد اتحادیه های تعاونی در ایران یا سایر جاها مطالبی در دسترس دارید؟لطفا راهنمایی کنید. با تشکر