تاریخچه فعالیت های تعاونی در ژاپن

سابقه تعاون مدرن در ژاپن به دوره میجی (Meiji) در قرن نوزدهم باز می گردد. امروزه در ژاپن بیش از 30 میلیون نفر عضو تعاونی ها می باشند. بخش تعاون در ژاپن به ویژه در کشاورزی و صنایع مربوطه قدرتمند می باشد. برای مطالعه تمام مطلب کلیک کنید

/ 0 نظر / 4 بازدید