دانستنی های تعاون

تعاونی
یک تعاونی از مجموعه انسانهای حقیقی و حقوقی، که با هم در یک کار جمعی مشارکت می‌نمایند تشکیل میشود.
در تعاونیها تصمیم‌گیری‌‌ها بصورت گروهی و دموکراتیک می‌باشد. بالاترین مرجع هدایتی تعاونیها قوانین مطالباتی اعضاء, است که عمدتاً راجع به میزان راندمان فی‌مابین اقتصاد اعضاء (هزینه‌های شخصی، خانوادگی, شرکتی) و شرکت تعاونی تنظیم گردیده است .
شرکت‌های تعاونی اهداف اقتصادی را دنبال می کنند. بعد از اینکه در 18 اگوست 2006 تصمیم گیری گردید که نوآوری درخصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی هم ‌باشد, این موضوع به این معنی تفسیر‌گردید, که تعاونیهای اجتماعی و فرهنگی جامعه اروپا نیز در درون خود حقوقی برای خود می‌توانند قائل ‌گردند،
خصوصیات آنان مرکزیت بخشیدن به هویت تعاونیها و درخواستها اصولی یا جوهره کمک فردی, پاسخگویی, مدیریت و پرنسیب هویتی شرکای سرمایه‌گذار و‌حمل کنندگان همزمان شرکای تجاری خریدار, یا فروشندگان سرمایه خودشان می‌باشد.
تقبل مسئولیت و توسعه راندمان که مختص تعاونیها می‌باشد بعنوان یک پرنسیب آزادانه به حساب می‌آید و میزان سرمایه گذاری در بدست آوردن کسب درآمد نقش اساسی برای اعضاء تعاونیها ایفاء می نماید.
هدف اساسی سرمایه‌گذاران در تعاونیها بدین معنی است که بطور مشترک از طریق اهداف اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی به نیازهای درونی خویش پاسخ دهند تعداد آنان امروز در جهان بالغ بر 700 میلیون نفر می‌باشد. که در شرکتهای تعاونی عضویت دارند . هر چند آنها در سطح جهان در اتحادیه جهانی تعاون (ICA) سازماندهی شده‌اند.
تعاونیها جامعه ارزشی هستند که در واقع هدفی را دنبال می‌کنند که حتی بیرون از محدوده صرفه اقتصادی قرار دارند ‘ زیرا اتحادیه جهانی تعاون عوامل پایه‌ای ارزش را در کمک به خود و خود پاسخگویی, دموکراسی, تساوی, ارزانی و همبستگی می‌داند و اذهان بنیان‌گذاران تعاون نیز بر مبنای اعتماد به سایرین، صداقت‘ بی‌پردگی, پاسخگویی و علاقمند به دیگران بودن همیشه بوده است. تاریخچه
در زمانهای گذشته اتحاد اولیه فی‌مابین مردم برای تشکیل تعاونیها توسط سران مذهبی و قومی بدلایل سیاسی انجام می شده است و در قرون وسطی اتحاد فی‌مابین مجامع ابتدا بشکل جوامع اجتماعی, اقتصادی بوده.
در قرن گذشته برای مثال در محدوده آلپ عشایر آن منطقه با هم تشکیل تعاونیهای الپ را دادند, زیرا اقتصاد مدرن الپ یک کار جمعی را می طلبید. تعاونی استفاده مشترک را ابتداء در وایدن و الپ طبقه‌بندی نمود و پیشگیری از توسعه بهره‌برداری فردی از منابع مالی عمومی و عامه مردم را پایه‌گذاری کرد و در سوئیس از طریق این تعاونیها بود که دموکراسی در آن کشور شکل گرفت و توسعه یافت.
تعاونیهای سنتی سوئیس
اولین تعاونی مدرن از مجموعه اینگونه تعاونیهای در سال 1844 میلادی در شمال انگلیس توسط 28 کارگر بافنده تشکیل گردید که تعاونی راچدیل نامیده شد. سازمان دهندگان راچدیل تشکیل دهندگان یک تعاونی مصرف محلی یا محیط کاری بودند که می بایستی توسط قدرت قوی ارتباطی خویش با تولیدکنندگان و مصرف کنندکان قیمتهای ارزان را برای اعضاء و مشترین تضمین نمایند.
آن تعاونی ابتدا با چهار محصول آرد, کره , شکر و هافرفلوکن کارش را آغاز نمود. و فقط دو بار بعد از ظهرها در هفته باز بود اما او سریع توسعه پیدا کرد بعد از سه ماه 5 روز در هفته بعد از ظهرها باز بود.
در محدوده آلمانی زبانها 2 نفر همزمان اقدام به ایجاد تعاونی برای اولین بار بدون وابستگی به یکدیگر نمودند . در سال 1847 آقای فریدریش ویلهلم رایف هایزن در ایربویش اولین اتحادیه حمایتی برای کمک به کشاورزان محروم را تشکیل داد. او در سال 1862 ناگهان اقدام به ایجاد موسسه مالی نمود, که امروزه بعنوان اولین منبع مالی به شکل تعاونی مدنظر رایف هایزن مطرح است.
در همان زمان آقای رایف هرمن شولتز (rief‌ hermannschlze) در منطقه دلیتزش(delitzsch) اقدام به تاسیس یک موسسه مالی برای دادن کمک زندگی به کارگرانی که در وضعیت مالی نامساعدی بودند ‘ نمود. تا در وضعیت آنان بهبود بوجود آورد.
براساس دیدگاه کمک فردی, خود اداری و خود پاسخگویی او در سال 1847 میلادی اقدام به ایجاد اولین مرکز تهیه مواد اولیه برای نجاران و کفاشان نمود.و در سال 1850 میلادی اتحادیه پیش پرداخت که امروزه به بانک ملت معروف است را تشکیل داد.
تعاونیها
در اشتوتکارت( (Stuttgart بیشتر از 100 سال است که تعاونیها موجودیت دارند, از ابتدا براساس پرنسیب‌های بنیانی خود, همانند کمک به خود , خوداتکایی و خود پاسخگویی در آنجا شکل گرفتند. تا به امروز آنها خود را بعنوان بهترین مدل سازماندهی اعضای خود و برطرف نمودن نیازها ی سایرین توسعه داده‌اند.
در اشتوتکارت تعاونیهای مسکن به اعضای خود حق تقدم را برای داشتن خانه میدهند.
ضمناً تعاونیهای مسکن برای پذیرش اعضاء جدید همیشه آماده هستند. بعنوان عضو یک تعاونی مسکن سهامداران حق فروش سهام خود را دارند. بدین ترتیب آنها جزء سرمایه‌گذاران تعاونیها به حساب می آیند.
همچنین دلایل دیگری وجود دارد که بنفع تعاونیهای مسکن سخن می گویند. این دلایل عبارتند از:
1- تعاونیها مسکن بازیچه دست عناصر دسیه‌گر نیستند و بدین ترتیب شما بعنوان عضو هرگز ترس از دست دادن سرمایه و آپارتمان خود را که برای پاسخگوئی به نیاز خویش مهیا نموده اید ‘ ندارید.
2- تعاونیهای مسکن برای تمام گروه‌های سنی از دانشجویی گرفته تا افراد دارای خانواده و نیازمندان به خانه‌های سالمند ی، انواع آپارتمانها را ارائه می‌نمایند.
3- تعاونیهای مسکن همگی سرویس‌های بسیار مناسب را در اختیار اعضاء تعاونیها قرار می‌دهند.
4- بدلیل اینکه ارائه آپاراتمان توسط تعاونی‌ها فقط به مناطق خاصی از اشتوتکارت ختم نمی‌شود مردم از تعاونیها استقبال می‌نمایند. آن نقشه پائین مکان استقرار شرکت تعاونی را نشان میدهد وبه شما نشان می‌دهد، کجا شما می توانید تعاونی را پیدا کنید.
شما می‌توانید بمدت طولانی در آپارتمانهای تعاونی زندگی نمائید. به همین دلیل قرارداد خانه بدین معنی است که شما می‌توانید همیشه نزد ما بنشینید و از خانه استفاده کنید. و اگر زمانی وضعیت زندگی شما موجب شود که بخواهید خانه تان را عوض کنید, ما برای شما یک خانه مساعد پیدا خواهیم نمود. عرضه های تعاونی می‌توانند خود را به شما نشان دهند.
5- تعاونیهای در اندازه‌های متفاوت خانه دارند. اگر شما بدنبال یک خانه مجردی, خانوادگی و یا یک آپارتمان مورد نیاز سالمند می‌باشید، می‌توانید به آنها مراجعه نمائید.
تعاونیهای مسکن اشتوتکارت در تمام نقاط شهر خانه دارند. بخاطر اینکه شما در منطقه خودتان احساس راحتی بکنید, توجه خاصی به مسئله ارزانی، امکان تردد آسان به مراکز خرید نموده‌اند.
6 - تعاونیها مسکن اشتوتکارت اعلام می‌کنند: مدرسه و مهد کودک و غیره در مناطق مختلف احداث می نمایند. آنها اعلام نمودند: ما تقبل مسئولیت برای اشتوتکارت و منطقه خود رامی‌نمائیم . ما خود را در توسعه شهر، تغییر شهر و مخصوصاً یک مدیریت مطلوب منطقه‌ای سهیم میدانیم. ارائه آپارتمان با آینده مطلوب برای اعضاء از اهداف درونی ماست.
در سال 2007 تعداد 15 تعاونی آپارتمان سازی در اشتوتکارت برای ارائه یک مارکتیک(بازاریابی) مشترک با هم متحد شدند تا اولویت واحدهای تعاونی های مسکن را به نمایش بگذارند. شما تعاونیهای مسکن فراوانی را می‌توانستید در این اتحاد مشاهده نمائید که در این حرکت شرکت نمودند. یک نقشه منطقه‌ای شهر شما را بطرف تعدادی از تعاونیهای شرکت کننده هدایت می‌نمودند و شما را از تعداد آپارتمانهای عرضه شده مطلع می ساختند.
تعاونیها در علم اقتصاد:
در علم اقتصاد تفاوت بطور سنتی بین تعاونیهای خدماتی و تعاونیهای تولیدی وجود دارد.
· تعاونیهای FÖrder بعنوان تعاونیهای ایجاد کننده اشتغال و پاسخگوی سرمایه گذاری اعضاء , که وسیله‌ای برای دستیابی به یک هدف و عمل معین میباشد را برای شما بنمایش می‌گذارد این مطلب گویای این موضوع است که اعضا همزمان مصرف کننده عملیات تعاونی
سهم‌دار و سرمایه‌گذار می‌باشند.
· در مقابل در تعاونیهای Productivi یک سرمایه‌دار در تعاونی بعنوان منبع مالی معتبر بشمار می‌آید. ایجاد هویت اعضا و کارکنان در تعاونی مشخص می‌شود. در اقتصاد ملی مدرن در زمانهای نه چندان دور ایجاد تعاونیها در حالت کلاسیک مخصوصاً در زمینه‌هایی که بعنوان آلترناتیو آنها مطرح بود‌ه‌اند, پیشنهاد و طراحی مجدداً گردیده‌اند.
جایگاه تعاونی‌ها در اروپا و اتحادیه اروپا :
در 23/2/2004 میلادی کمیسیون اجتماعی جامعه اروپا پیشنهادی را به هیئت رئیسه جامعه اروپا برای رشد اقتصاد اروپا، کمک‌های اجتماعی و دولتی "به تعاونیهاارائه نمود، که در آن آمده است:
در جامعه اروپا 000/300 تعاونی با بیش از 140 میلیون نفر عضو" وجود دارد. از آگوست 2006 در اتحادیه اروپا این شرکتها در قالب شرکتهای تعاونی فعالیتهایی را بوجود آورده‌اند. آنها فرم حقوقی جامعه اروپا را جایگزین فرم حقوقی کشور خود کرده‌اند و بدینگونه تعاونیها ساماندهی بخش وسیعی از سرمایه داران را در جامعه اروپا بدست گرفته‌اند. و بدین منوال یک قدم دیگر تعاونیها در جهت بهبود بازار زنجیره‌ای بر داشته اند. که در حال حاضر در حال انجام است.
بزرگترین شرکت‌تعاونی اروپا Mondragon Corporacion Cooperativa در اسپانیا می‌باشد که در زمینه‌های گوناگون از قبیل ماشین‌سازی, صنعت, اتوموبیل, وسایل خانه, تولید ماشین‌های صنعتی, صنعت مسکن, سوپرمارکت, بانک و بیمه فعال است.
آلمان:
آخرین قوانین حقوقی تعاونیها در آلمان مربوط می‌شود به 20 مای 1898میلادی میباشد و تغییرات اساسی در این قوانین در 19 اکتبر 1973صورت پذیرفته و در سال 2006 یک تجدید نظر اساسی در آن صورت گرفته است.
فرم قوانین جامعه اروپا :
تنها سنجش در آلمان فرم حقوقی تعاونیهای تشکیل و ثبت شده می‌باشد. تعاونیهای ثبت نشده زیادی ممکن است وجود داشته باشند ولی در عمل در این سنجش نقشی را ایفا نمی‌کنند. در سال 2004 تعداد 5470 تعاونی در این کشور به ثبت رسیده است .
یک تعاونی از بعضی دیدگاه‌ها قابل مقایسه با به ثبت رسیدن هر مجموعه اقتصادی اجتماعی می باشد . اما قابل مقایسه زمانی نمی‌باشد. چهره قانونی یک جامعه اقتصادی براساس ماده 21 قانون اساسی همسو با آنها نیست , زیرا در زمینه تجارت اقتصادی یک جامعه یا مجموعه اقتصادی اجتماعی فقط توسط وام دولتی موجودیت قانونی خود را براساس ماده 22 قانون اساسی به اثبات می‌رسانند‘ در صورتیکه تعاونیها شرکتهای مستقل و آزادی می‌باشند. و می توان گفت تعاونی‌ها یک حالت خاص یا ادامه توسعه سازمان‌های اقتصادی تا حدودی هستند که بدلیل میزان سرمایه اندک خود در اختیار هرکس می باشند.
جامعه اروپا بر آن می اندیشد که چگونه یک ترکیب از مجموعه سرمایه (مخصوصاً در شرکت سهامی ) بوجود آورد.
ضمنا" جامعه اروپا بر این واقف است:
هدف تعاونی‌ها کسب در آمد برای اعضای خود, یا خواست اجتماعی و فرهنگی آنان می‌باشد. تعاونی‌ها توسط هدایت جمعی خویش یک واحد اعتباری هستند. بر اساس ماده 1 قانون تعاون آلمان تعاونیهای به ثبت رسیده یک شخصیت حقوقی می‌باشند و براساس ماده 17 قانون تعاونیهای آن کشور؛ تجارت در حالت حقوق تجاری, بدین معنی بدلیل انتخاب شکل جامعه تجاری، اتوماتیک می‌باشد.
جالب توجه است که جامعه اروپا به دلیل واقعیت داشتن این شرکت ‌ها تضمین آنان را با سرمایه جامعه اروپا می نماید. اعضا جامعه اروپا بدین ترتیب با سرمایه خود تضمین نمی‌نمایند. قواعد e.G را که تاکید کنند در صورت نیاز به جبران اعضاء قید نمود. که یک عضو اتحادیه اروپا در یک مؤسسه قبلاً امتحان باید بشود.
بدینترتیب موسسه‌ها امتحان کنترل نظارت را در مقابل جامعه اروپا جدی می‌گیرند. ناگفته نماند که در مقابل قواعد و مقررات عضو شدن هزینه‌های تعاون قرار دارد. برای تعاونیهای کوچک این موضوع می توانند مشکلات زیادی را ببار آورد.
ضوابط تشکیل تعاونیها:
هر شرکت تعاونی اروپایی حداقل از 7 نفر تشکیل می‌شود ماده 4 قانون تعاونیها، اعلام می‌فرماید: تعاونی به شرکتی اطلاق می‌گردد که در اداره ثبت قضایی شرکتها به ثبت رسیده باشد. و طبق ماده 5 قانون تعاونیها براساس حداقل ضوابط قانونی تشکیل گردد و امکاناتی در اختیار داشته باشد.
سازمان و اعضاء:
با تشکیل تعاونی یک هیئت‌رئیسه و سه ناظر انتخاب می‌شود یک ناظر را می‌توان کاملا ً حذف نمود. در این حالت هیئت رئیسه مسئولیت مجمع عمومی را بعهده می‌گیرد. در بانکهای تعاونی، تعاونیهای مسکن, تعاونیهای مصرف اعضا ضمناً در کلیه موارد شریک و سهیم هستند. و اما در تعاونیهای تجاری برای مثال تعاونیهای کشاورزی و تعاونیهای فنی اعضاء بعنوان سرمایه گذار می‌باشند و مشهورترین این تعاونی‌ها از این محدوده فراتر رفته‌و دست به اقدامات جدیدی می زنند. قابل ذکر است نقش تعاونیها در آلمان همانند اتریش بسیار گسترده می باشد و همانند اتریش در زمینه‌های ذیل فعالیت می‌نمایند.
1- تجارت, و مصرف سنتی که به آنها تعاونیهای Brunnen گفته می شود و تعاونی های انرژ ی نیزبه آنها افزوده شده‌اند آنان اکنون در زمینه انرژی، کرین، سیس و غیره فعالیت می‌نمائید
2- بانکها (بانک ملت و بانک رایفن) , بانک اسپاردا- .h.s. بانک تعاون
3- تولید مسکن:
4- کشاورزی (رایف ایزن, تعداد زیادی Molkereien و تعداد محدود نیز کمون همچنین)
5- تعاونیهای خدماتی(Hauberggenossenschaft )
6- اقتصادForstwirtschaft
7- Kleine gewerbe خرده فروشان (مراکز فرهنگی, اغذیه ها)Eeinzelhandel
8- در مورد کارگرهای فنی
9- جراید (TAZ, دنیای جوان Jung Welt)
10- شرکتها یا انجمن‌های تعاونیهای اروپایی تبعیت از قوانین فروش نمی‌نمایند. به همین دلیل شرکتهای اینچنینی از طرف تعداد ارائه کننده مجدداً کشف میشوند ضمناً از آنجائیکه تصویری برای پروژه‌های کوچک به لحاظ مالی پیش بینی نشده، بدلیل وظایف گسترده تعاونیهای اروپا علی الخصوص در رابطه با امتحان و برسی مالی سالیانه و استوار بودن استراکچر سازمانی آنان بدلیل شباهت با شرکتهای سهامی اجتماعی، بنظر می‌رسد این تقدم در مدت زمان متوسط همچنین بی‌نظیر بنظر می‌رسد.
11- یک نمونه اصلی تعاونیهای فرهنگی مدارس است که در سال 1947 میلادی اولین مدرسه خصوصی (به شکل تعاونی) ایشل شدسل شکل گرفته است .
تعاونیها در آلمان‌شرقی سابق و جابجایی سرمایه آنها بعد از یکی‌شدن با آلمان‌غربی :
تعاونیهای کشاورزی تعاونیهایی هستند که کشاورزان آلمان شرقی آزادانه خود به تشکیل آنان بعنوان تولیدکنندگان محصول همگانی سوسیالیستی برای بهتر پاسخگویی به میل خودشان و مواد مورد نیاز سایر طبقات اجتماعی و نیازهای فرهنگی و توسعه اقتصاد ملی تشکیل داده‌اند.
آنها بر اساس قانون اساسی آلمان شرقی که می‌گوئید: "تعاونیهای باید فعال در برنامه‌های دولت برای توسعه جامعه شرکت نمایند: در مقابل دولت باید حمایت خود را در توسعه علوم جدید پیرامون تعاونیها بعمل آوردند‘ اقدام به فعالیت می‌نمودند.
بعد از جنگ دوم جهانی تعاونیها در آلمان شرقی مورد حمایت واقع شدند و موفقتر از همه فی ما بین آنان تعاونیهای کشاورزی (LPG) بود‌ه‌اند در زمینه کارهای فنی تعاونیهای(PGH) تشکیل گردیدند.
ضمناً فراموش نشود که تعاونیهای باغداری نیز در آلمان شرقی بعد از شکل گیری آن کشور به نام تعاونیهای (GPG) فعال بودند, تعاونیهای زنبور دارای به نام (PGB) و تعاونیهای تولید ماهی به نام (FPG) و تعاونیهای تولید مسکن کارگری به نام (AWG). از انواع تعاونیهای فعال در کشور آلمان شرقی بودند.
در بخش کشاورزی و کارهای فنی تعاونیهای آلمان غربی بعد از یکی شدن دو آلمان از اتحاد با تعاونیهای آلمان شرقی به نامهای (DGRV) . DGRV خودداری می‌نمایند و اولویت اتحاد خود را به فروشگاه‌ها و تعاونیهای خدماتی از قبل تعاونیهای نقاشان به نام (MEGA) می‌دهند.
این امر موجب تشکیل اتحادیه های آزمایشگاهی و مرکزی تعاونیهای مصرف آلمان ZDK مجدداً بعد از یکی شدن دو کشورگردید.
اتحادیه های آزمایشگاهی :
برای بهتر انجام دادن تکالیف و محدود نمودن نظارت دولت، تعدادی از تعاونیها تشکیل اتحادیه تعاونیها را دادند. امروزه عضویت تعاونیها در هریک از آنها اجباری است. اتحادیه‌ها نا گفته نماند که یک مجوز قضایی ثبتی دارند.
وظیفه اتحادیه ‘ دادن کمک در زمینه حقوقی, مالیاتی و همچنین در زمینه سئوالات مربوط به BWL (اقتصاد تجاری) و واحدی مشاوره‌ای و تحت نظر بوجود آمده می‌باشد. آنها وظایف سنجش تعاونیها را صورت می‌دهند و به اعضای خود (تعاونیها) خدمات دیگری نیز ارائه می‌نمایند. در زمینه مسکن‌سازی تعاونیهای مسکن اتحادیه‌های خاص خود را دارند, که امتحانات اقتصادی مربوط به این تعاونیها را انجام می‌دهند.
تعاونیهای اجباری:
در قسمتهای مختلف تعاونیهایی وجود دارند که در آنها مالکان یک منطقه به اجبار عضو تعاونیها هستند. در این خصوص میتوان برای مثال از تعاونیهای شکار بانی و انجمن های حقیقی نام برد.
اتریش:
اتحادیه های تعاونی:
در اتریش در حال حاضر چهار اتحادیه تعاونی وجود دارد.
1- اتحادیه تعاونیهای اتریش (شویلتز- دلیتیش)(Schulze- Delitzsch) که اعضا آنها از محدوده تجارت, صنفها, صاحبان حرفه های دستی و شاغلین آزاد همانند بانکها ا (بانک ملت) هستند .
2- اتحادیه تعاونیهای رایف ایزن .
3- تعاونیهای مشترک آلمان و اتریش رفقای مانبرک Mohnberg شایدل و طبیعیون Widmar.
4- تعاونیهای مصرف, اتحادیه‌های تجدید تعاونیهای مصرف اتریش
5- اتحادیه بهره برداری مشترک کشاورزان و تجدید اتحادیه
ارزش دانایی درخصوص فرم حقوقی تعاونیها در اتریش:
هدف یک تعاونی :
هدف یک تعاونی درخواست تقبل مسئولیت مشخص در انجام اقتصاد اعضاء است.
ضمنا" پیگیری و انجام هدف مورد درخواست جزء بدون قید و شرط قرار دادها منعقده فی ما بین اعضاء تعاونیهاست. وقتی پیگیری هدف تعاونی در راستای قانون تعاون صورت پذیرد نمایندگان سرمایه‌گذاران تلاش اقتصادی را بنا به خواست سهامداران آغاز می‌نمایند.
تحت عنوان بهره مندی از کلیه مزایای اقتصادی اتحادیه سیستم سرمایه داری و بازار مداری سعی می‌نمایند برای اعضاء یک نتیجه قابل قبول ارائه نمایند.
تعاونی‌ها و موضوع سود:
در حالت خاص تعاونی‌ها در مقابل فرمهای حقوقی دیگر برای مثال شرکتهای با مسئولیت محدود که سود خود را به اعضاء خود می‌دهند، سود خود را مانند آنها فی ما بین اعضاء تقسیم نمی‌کنند.
بدست آوردن سود برای تعاونیها نیز از ضروریت‌ها می‌باشد. در یک سیستم اقتصادی بازاری تصمیم راجع به موجودیت سرمایه داران گرفته می‌شود و تلاش در راستای دستیابی به سود با درخواستها تازمانی برخورد نمی‌نماید, تا که سود مربوط به خواست فردی, بلکه بعنوان وسیله برای رسیدن به خواستها دیگران مطرح میگردد. به بیان دیگر, بدنبال سود بودن هدف فردی یک تعاونی بلعکس سایر سیستم‌های اقتصادی نیست.
زیرا هدر ندادن سود بدست آمده به همان اندازه در سیستم تعاونی نتیجه می‌دهد. وقتیکه تهیه سرمایه مورد نیاز جنسی و یا غیر جنسی تضمین شرکت تعاونی با هدف, پیشتاز بودن طولانی بکار گرفته شود تقسیم سود قابلیت بکارگیری پیدا می‌نماید.
سرمایه خودی و اعتباری (Eigen kapital und Hafsumme):
سرمایه خودی بطور وظیفه‌ای یا دلبخواه سهم شراکت اعضاء در تشکیل سرمایه کل تعاونی را نشان میدهد. هرچند سهم سرمایه‌گذار بیشتر باشد در تصمیم‌گیری تاثیر گذار است. و براساس نوع و محیط عملیات شرکتهای تعاونی و ریسکهای پدیدار شده از آن همانند تعداد اعضاء عمل می نماید. مشخص نمودن میزان سرمایه و ارزش هر قسم از شرکت وابسته به میزان سرمایه جمع آوری شده توسط تعاونی می‌باشد.
حسابرسی در یک تعاونی :
بدلیل پیش بینی‌های قانونی و مفهوم مخصوص کنترل مالی بعنوان اهرم رهبری، تنظیم جدول زمانی کوتاه‘ بطور کامل و نظریه پردازی حسابرسی Unerlässlisch غیر قابل چشم پوشی از دیدگاه علم اقتصاد است.
این موضوع در خصوص شرکتهای تعاونی بخصوص با تفکر و عمیق باید سازماندهی شود. ضمناً برای کلیه شرکتها که دارای خریداران کلی هستند و در کتاب ثبت شرکتها به ثبت از قبیل HGB در مجموعه RLG رسیده‌اند و در اصول تصمیم گیری راجع به بکارگیری تفکیک و ارزیابی که همچنین برای تعاونیها قانونمند می‌باشند، باید بهره جست.
تراز سالانه یک تعاونی فعال:
تراز سالانه تعاونیها نیز همانند سایر شرکتها براساس قواعد ونظم معینی از حسابرسی می‌باشد. آنرا به روشی قابل رویت و درک باید تهیه نمود. و بدینترتیب یک تصویر واضح از میزان سرمایه بشکل نقدی و جنسی را بنمایش گذاشت. (ماده 195. HGB )، در جوار تراز سالانه هیئت مدیره موظف به ارائه گزارش سالانه و ارائه اطلاعات راجع به روند حرکتی و موجودی انبار و راجع به افزایش تعداد اعضاء, سهم شرکت و میزان اعتبارات و درآمدهای کسب شده می باشد.
قواعد عمومی حقوقی و مالیاتی و شروط :
در جامعه اروپا تعاونیهای مالیات برگشت سرمایه‌و پرداخت حقوق تجارت ندارند که در زمان نوشتن دفاتر مد نظر قرار گیرند. تعاونیها در واقع از مالیات عملیاتی (بدنی) معاف هستند و پرداخت حدقل مالیات تجارتی نیز شامل آنها نمی شود. بدین ترتیب میتوان گفت تعاونیهای ازهرگونه مالیات معاف هستند.
· فعالیت هایی که نظم تجارتی را دارا نیستند‘ نیاز به گرفتن مجوز حقوقی برای فعالیت اینگونه واحدهای تحت پوشش ندارند. صاحبان واحدهای تجاری در یک تعاونی میتوانند عضو هیئت مدیره یا یک همکار براساس انتخابات طبق ماده 39 GEWO باشند.
· در صورتیکه تعاونی بازاری را میخواهد بدست آورد؛ باید درخواست انجام تحقیقات در آن رابطه از طرف اتحادیه بنماید. تحقیقات‌های مشابه نیز بدین تریتب انجام می شود که روشن سازد و آیا این نوع یا انواع مشابه بازار مورد نظر او تضمین شده است یا خیر و پس از دستیابی به پاسخ مد نظر تصمیم لازم اتخاذ می‌گردد.
عضویت در یک تعاونی:
Mitglied schaft –in- einer genossenschaft
تعاونیهای شرکتهایی هستند که تعداد اعضاء آنها محدود نمی باشد. دایره اعضاء آنها نیز محدود نیست, بلکه در طی موجودیت تعاونی‌ها وارد یا خارج شدن اعضاء از آن مدام و بدون تاثیرات حقوقی در موجودیت تعاونی‌ها صورت می پذیرد. اعضاء بصورت افراد حقیقی یا حقوقی همچون جوامع پرسنلی که به یک شغل مشخص یا هدف تجاری تعلق دارند در تعاونیهای عضویت می‌یابند و فعال هستند. بنیان گذاران تعاونی‌ها نحوه عضویت را با لحاظ نمودن موضوع فعالیت تعاونی‌ها سازماندهی مینمایند.( که منظور شرایط پذیرش عضو می باشد) شرکت بعد از تشکیل درخواستهای عضویت کتبی افرد را پذیرفته و در نشست هیئت مدیره شرکت به بررسی و تصویب و سپس به عضویت در آوردن آنان اقدام می نماید. بدینترتیب اعضاء فعالیت خود را در تعاونیها آغاز می نمایند.
عضویت در تعاونیها اجباری نیست.
عضویت در تعاونیها با مرگ عضو خاتمه می‌پذیرد در صورتیکه اساسنامه ادامه عضویت وراثا را پیش بینی نموده باشد، آنها میتوانند بجای عضو در گذشته یکی را به عضویت تعاونی در آورند.
برای خروج و ورود عضو رعایت دوران زمانی پیش‌بینی شده و برای لغو عضویت همچنین در اساسنامه تعاونیها توضیح داده شده است که از دلایل لغو عضویتمیتوان به انتقال سهام شرکت به عضوجدید بدون هماهنگی با هیئت مدیره و رعایت نکردن اساسنامه شرکت اشاره نمود..
همزمان با لغو عضویت و انتقال ارزش سهام (تمام سهام مشخص شده) براساس بعد زمانی منتقل و در تمام موارد بطور منظم ارزش سهام در پایان سال محاسبه می‌گردد و پرداخت آن یک سال پس از این زمان به عضو اخراجی صورت می‌پذیرد و به اعضاء باقی مانده نیز ارزش افزوده اعلام می‌گردد.
حقوق و وظیفه عضویت در تعاونی‌ها:
با عضویت هر کس در تعاونیها برای هر نفر مسئولیت حقوقی واجرایی و تعهدات در تعاونی‌ها بوجود میآید. برای مثال در زمینه حقوقی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
· امکان انجام مطالبات درخصوص وضعیت و راندمان شرکت
· بدست آوردن حق رای در مجامع عمومی, بدور از میزان سهام هر کدام تنها یک رای دارند. (حق رأی سرانه ) . مجمع می‌تواند اما همچنین راجع به میزان حق رای نیز تصمیم گیری بنماید و در واقع در عمل برای هر سهم یک رای قائل گردد. این حق رای سهم به یک تعداد معین قابل انجام در حد محدود می‌باشد. (قانونمند نمودن حق رای از طریق میزان سهم ).
وظیفه عضو شامل نکات ذیل می‌گردد.
1- در نظر داشتن مصوبات مجامع عمومی
2- طراحی و پرداخت حداقل سهم مشارکت شرکت که در نشست مجمع عمومی مشخص برای عضویت شده است.
3- پرداخت حق ورود ( حق عضویت) در شرکت تعاونی (بدین ترتیب این تصمیم پیش بینی برای تقویت سرمایه تعاونی و پوشش مصارف تعاونی می باشد).
4- در تعاونیهای با مسئولیت محدود نیز بر اساس تصمیمات مجمع باید عمل نمود.
همچنین با امضا و تقبل میزان حق سهم خود در تعاونی اعضاء تعهد می‌کنند در زمانهای متفاوت از قبیل ورشکستگی و بدهی تعاونی به میزان حق سهم درسود وزیان مشارکت نمایند. هر چند تعهدات مربوط به مدیران تعاونی‌ها می باشد, و اعضاء در مقابل طلبکاران تعاونی تعهدی ندارند تعهد اعضاء بمیزان حق السهم آنان در مقابل تعاونی می باشد و نه طلبکاران.
Leistungs beziehung der Mitglieder Genossen- schaft
هدف تعاونی هرگز نیست برای اعضاء خود نقش شریک توانمند را در زمینه ارائه خدمات و توان و راهکارهای حل مشکل و غیره را ایفاء ننمایند و آنها را. به حال خود رها کند.
پیشرفت اقتصادی یک تعاونی وابسته به آن است که آیا اعضاء توانمندی ارائه می نمایند ودر دراز مدت شریک تعاونی خواهند بود یا خیر؟
حدود میزان توان شرکت توسط نوع شراکت, بزرگی شراکت ‘ وضعیت اشتغال آن تاثیر گذاری آنها بر قدرت مالی اعضا و غیره معین می‌گردد.
تعاونی امکان ارائه انواع خدمات از قبیل سرویس, , جورکردن محصول مورد نیاز وروش های خدمات دهی و راهکار به اعضاء را در تعاونیهای خدماتی دارا می‌باشند.
این روش مختلف برخورد با لحاظ نمودن توان خویش اجازه ندارد، موجب نقص قوانین معین ازقبیل حق رای مشخص شده در اساسنامه گردد. تفکر (konzepten) و عقیده‌ها نباید نادیده گرفته شوند و ناگفته نماند که عرضه‌های حرفه‌ای توان محصول یا قیمت هزینه‌های خدماتی موجب می‌گردد, که توان پوششی آنها درخصوص قیمت برای ارائه نتیجه داشته باشد. همچنین در تعاونیها توان راندمان هم قیمت خود را دارد.
و در ضمن یک ترانسپارت براساس پرنسیب ضربه پذیری قیمت و هزینه های تمام شده باید در زمان برنامه‌ریزی بعنوان شرطی برای ارائه راندمان حقیقی و سیاستهای مطالباتی ارزیابی شود.
Organe der Genossenschaht
ارگانهای تعاونی:
هر تعاونی باید یک هیئت مدیره منتخب اعضا را داشته باشد, که قانوناً تعاونی را نمایندگی می‌نمایند. تعداد اعضاء آنها توسط اولین مجمع مشخص می‌گردد یا با حداقل قابل قبول آنها وظیفه خود را بصورت کامل یا در کنار کارشان انجام می‌توانند دهند. انتخاب اعضاء هیئت مدیره براساس قواعد و قوانینی می‌باشد که در مجمع عمومی تعاونیها اتخاذ میگردد.
درانتخابات مخفی تمام اعضای تعاونی که موجودیت فیزیکی دارند بهمراه تمام کسانیکه به نمایندگی از طرف افراد غایب شرکت کرده اند در انتخابات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند.
مسئولیت حقوقی هیئت مدیره تعاونی کاملاً از تمام ارتباط کاری اعضاء هیئت مدیره با تعاونی باید تفکیک گردد. برای آنان این موضوع قبلاً قانوناً یکبار توجیه شده، ارتباط کاری آنان بدون وابستگی عضویت ایشان در مدیریت شرکت است.. شکل گیری خواست فی ما بین هیئت مدیره به عنوان نمایندگان اعضاء در حالت اضطراری راجع به بیشتر یا کمتر تصمیمات تخصصی تابع رای اکثریت آنان می‌باشد. اعضاء تعاونی در مقابل سایرین براساس اساسنامه مقدمند و شورای نظارت دستگاه کنترلی تعاونی اعضاء در اصل می باشند و هر 40 شرکت تشکبل دهنده تعاونیهای کلان باید یک شورای نظارتی تشکیل دهند. شورای نظارتی ‘ نظارت بر عملکرد رهبران تعاونی را دارد و ادارات را مجبور می سازند. در راستای ماده 24 قانون تعاون. تعاونی‌ها را کنترل و موافقت با آن را به اجبار مهیا براساس قانون سازند.
سویس : Shweiz:
در سویس تعاونی ها دارای سنت طولانی هستند آنها که از صدها سال پیش بشکل تعاونیهای الپ و انجمن در داخل سویس و دسته‌های خاکستری موجودیت یافته‌اند و در سال 1848 میلادی آنها زمینه ایجاد کنفدراسیون تعاونیها را مهیا ساختند. در کشاورزی تعاونی‌ها زمینه رشد وتوسعه این بخش را مهیا کردند. در اتریش کشاورزان در تعاونیها شیر, پنیر و .... سازماندهی شده‌اند.
در بیشتر انجمن‌های سویس تعاونی‌های مسکن وجود دارند. آنها برای دستیابی به سود سازماندهی نشده‌اند و با قیمت تمام شده مسکن خود را به اعضاء کرایه میدهند. دو عدد از بزرگترین مجموعه فروشگاه های سوئیس به نامهای تعاونی میگرو و کوپ Coop, Mikro) ) سازماندهی شده‌اند. نا گفته نماند که هر دو آنها امروزه در آلمان و اتریش نیز فعال می‌باشند.
در آخر سال 2002 ده فروشگاه تعاونی میگرو بیشتر از 9/1 میلیون نفر و تعاونی کوپ Coop 2/2 میلیون نفر تعاونگر عضو داشتند. بنیان گذار میگرو می‌گوئید: خداوند نگهدار دولت وایلر Duttweiler باشد که در سال 1925میلادی تعاونیها مواد غذایی ارزان را برای به مردم کم درآمد که ارزانتر از فروشگاه های معمولی می‌فروشند تشکیل داد. همچنین شرکت موبلیر سوئیس که یک شرکت بیمه اجناس در سوئیس می باشد و بانک رایف ایزن (بعنوان سومین بانک بزرگ سوئیس) که یک تعاونی می‌باشد با تعداد بیش از یک میلیون تعاونگر فعال است.
برای بنیان گذاری یا تشکیل یک تعاونی نیاز به 7 نفر می باشد. یک نرم مخصوص برای ایجاد اتحادیه تعاونیها وجود دارد. سه تعاونی میتوانند یک اتحادیه در سوئیس تشکیل بدهند. بدین ترتیب آنها اتحادیه‌هایی یا تعاونیهایی هستند که اعضاء آنها تعاونیها می‌باشند. مشهورترین اتحادیه تعاونیها: اتحادیه تعاونیها میگرو در آن کشور هستند. که از تعاونیهای مناطق مختلف تشکیل شده است (regl auch Gruppenver buned) .
· اصول قانونی آنان نیز در ماده 828 تا 926 قانون التزام (وظیفه) سوئیس می‌توان مشاهده نمود.
سازماندهی : Organisation : حداقل سه نفر از اعضاء یک تعاونی بعنوان رؤسا محسوب می شوند که براساس قانون التزام سویس مدیران خوانده می شوند. مجمع عمومی مهمترین ارگان تعاونی در سوئیس می باشد و براساس قانون سالیانه یکبار این مجامع تشکیل می شود در تعاونیهای بالای 300 نفر یکی از واحدها مسئولیت برگزاری مجمع را بعهده می گیرند. در این حالت تعاونگران بطور منظم نمایندگان را انتخاب می کنند . مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان بدین ترتیب رؤسا و همچنین بازرسها را از میان اعضاءانتخاب می کنند, که دفاتر تعاونی را تهیه و بررسی نمایند. تعاونیها راه قانونی خود را در جهت ثبت در دفاتر تعاونیها و ثبت تجاری معمولاً ادامه می دهند.
Anteil scheine اوراق سهام:
تعاونیها دارای اوراق سهام و هم بدون آن میباشند. هرچند مقدار و ارزش اوراق سهام به ازای هر عضو نمی باشد, اما هر تعاونی یک رای در مجمع عمومی تعاونیها دارد.
اوراق سهام یک رسید است, که نشانگر شرکت عضو در سرمایه گذاری تعاونی می باشد, اوراق سهام معنی دیگری بعنوان یک کاغذ ارزشمند دارد . در اساسنامه روش باز پس گرفتن بهای اوراق سهام زمان خروج عضو یا انحلال شرکت پیش بینی شود.
و همچنین قانوناً میزان سود پرداختی را لحاظ نمایند. و اما در هر صورت نقدینگی باقیمانده باید به یک صندوق ذخیره انتقال یابد, زیرا یک درصد معین از سرمایه تعاونی‌ها را ذخیره آن تشکیل می دهد.
این مسئله مرتبط با حفظ سرمایه ذخیره, مالیات سود و هزینه ها می باشد و ضمناً سرمایه گذاری مجدد سود را بعضی تعاونیها پیش‌بینی ‌می‌نمایند.
در حالت مرگ یک عضو سهم او به وارثان او داده می شود یا یک نماینده وارثان بعنوان عضو جدید معرفی می شود.
ورشکستگی : Konkursfall:
در اساسنامه تعاونی‌ها براساس ماده 833 حق انحلال باید پیش بینی شده باشد و ضمناً باید مشخص شود آیا تعاونگران شخصاً تعهد می‌نمایند و یا ضامن در این خصوص پیش‌بینی شده است. در حالتی که ضامن پیش بینی شده باشد، باید هیئت مدیره در زمان معین از موضوع مطلع گردد. در حالت اخراج عضو نیز اگر تعاونی در حدود زمانی اخراج عضو دچار ورشکستگی تا یکسال بعد ‌گردد. (بدین معنی است که عضو تا یکسال پس از اخراج خویش نیز در سود و زیان و ورشکستگی شرکت سهیم می باشد).

/ 0 نظر / 166 بازدید