تحلیل صاحبنظران در خصوص سال بین المللی تعاون (2012)

این بیانیه سازمان ملل الگوی تجاری تعاونی را به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی دانسته، و خواستار مشارکت حد اکثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم در کشور های توسعه یافته و نیز در حال توسعه شده است و به خصوص تأکید می نماید که تعاونی ها به ریشه کن نمودن فقر کمک می نمایند. همچنین بیانیه مذکور تمام دولت های جهان را تشویق می نماید برای توسعه تعاونی ها، به ویژه در مورد تأمین مالی برای ظرفیت سازی آنها فضای حمایتی تری به وجود آورند.
خانم پاولین گرین، رییس تازه برگزیدة اتحادیه بین المللی تعاون می گوید: "سال بین المللی تعاون رویدادی به موقع است که نشان دهندة عمق درک نهضت تعاون می باشد. در مقایسه با الگو های سرمایه داری سنتی که هم اکنون تحت بررسی است، الگوی تعاونی گزینه ای بهتر بوده و اساس راه بهتر برای تجارت می باشد".
وی می افزاید:"آنچه این الگو را از دیگر الگو ها متمایز می نماید این است که تعاونی ها چه تعاونی های کوچک کشاورزی و چه تعاونی های بزرگ تحت مالکیت مصرف کنندگان، از ارزش هایی نظیر ارزشهای ذیل بهره می برند: دموکراسی، یکپارچگی، برابری، خودیاری و مسئولیت پذیری، ایجاد تجارتی که در مقابل به حد اکثر رسانی سود به افراد معدود به خیر بیشتر صحه می گذارد".
یاین مکدونالد، مدیر کل ICA، که دوره تصدی وی شش ماه آینده به پایان خواهد رسید می گوید: "سال بین المللی تعاون، امری به هنگام است تا با استفاده از آن به جهانیان یاآور کنیم که برای تجارت بیش از یک راه وجود دارد و اینکه در یک اقتصاد جهانی مجبوریم همه با هم همکاری کنیم. چه در بارة مقابله با بحران اقتصادی، خطر تغییرات آب و هوایی، یا مباحث امنیت غذایی، بنگاه های تعاونی امید ایجاد راه حل آنها را به ما می دهند و شک ندارم که فرصت سال بین المللی تعاون منجر به دستاورد های بزرگ خواهد شد".
اتحادیه بین المللی تعاون در گزارش 300 تعاونی برتر خود ذکر نمود که 300 تعاونی برتر دنیا به تنهایی جمعاً دارای گردش مالی ای برابر با 1/1 تریلیون دلار هستند که این نشان دهنده درآمد سالیانه دهمین اقتصاد جهان (اسپانیا) می باشد. سال بین المللی تعاون فرصتی به وجود خواهد آورد تا از طریق آن اثرات بزرگترین تعاونی ها و در کنار آنها تعاونی های کوچک و متوسط که به طرز چشمگیری معیشت مردم سراسر جهان را بهبود می بخشد به ثبت برسانیم.
اتحادیه بین المللی تعاون اعلام نموده است، با قطعنامه تازه تصویب شده فوق، جامعه تعاونی جهان را در ایجاد یک طرح جهانی حاوی رویداد های مختلف در سراسر جهان و پیام های هدفمند که تمامی تعاونی ها بتوانند از آنها برای ترویج تجارت مورد استفاده قرار دهند بسیج خواهد نمود. این اتحادیه علاوه بر دیگر سهام داران تعاونی، با سازمان ملل و نمایندگی های آن جهت قرار دادن الگوی تعاونی در دستور جلسات بین المللی و ملی همکاری خواهد نمود.

 


ملاحظات:
1- در جلسات مجمع عمومی اتحادیه بین المللی تعاون در سال 2009 که در ژنو- سوییس برگزار گردید، درخواست اکیدی بر لابی نمودن تعاونی های عضو ICA با دولت ها برای حمایت از این طرح در شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل گردید و این نشان دهنده تأثیر ICA و تعاونی های عضو آن بر اتخاذ این تصمیم است.
2- در مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شد که تعاونی ها بر کاهش فقر، اشتغالزایی، و انسجام اجتماعی تأثیر فراوانی داشته اند و آمار ارائه شده در خصوص تعاونی ها هم بسیار جالب توجه است.
3- تعاونی های کشاورزی در نروژ، نیوزیلند و آمریکا 80-99% از تولید شیر این کشور ها را در اختیار دارند. 71% از تولید شیلات در کره و 40% از تولید کشاورزی در برزیل در اختیار تعاونی ها قرار دارد.
4- این تصمیم سازمان ملل،کشور های عضو آن را تشویق می نماید تا از مزیت این سال به عنوان راهی برای ترویج تعاون و آگاهی مردم از کمک آنها به توسعه اجتماعی و اقتصادی  بهره ببرند. دولت ها را تشویق می نماید تا رشد و پایداری تعاونی ها را در محیط اقتصادی و اجتماعی ای که به شدت در حال تغییر است، در کنار چیز های دیگر، با استفاده از فراهم نمودن زمینه مناسب برای تعاونی ها نظیر ابتکار های مالیاتی مناسب و دسترسی به خدمات مالی و بازار  و غیره تقویت نماید.


/ 0 نظر / 16 بازدید