«مختصری در خصوص تعاونی های سوییس»

«مختصری در خصوص تعاونی های سوییس»

تعاونی های سوییس در اقتصاد این کشور نقشی اساسی ایفا می کنند. تعاونی ها تقریباً در تمامی فعالیت های اقتصادی دیده شده و در بخش های کشاورزی، عرضه، بازاریابی و فرآوری، خرده فروشی و مصرف، بیمه (از قبیل بازنشستگی) و بانکداری، و حمل و نقل حضوری قدرتمند دارند. تعاونی ها در بخش های شیلات، مسکن، و فرهنگ نیز فعالیت های خوبی دارند. 
در سوییس هیچ سازمانی به صورت سازمان رأس وجود ندارد و به روشی که در این کشور مرسوم است، تعاونی ها در سطح کانتون (ایالتی) و در بخش های اقتصادی فعالیت می نمایند. 
تعاونی های مصرف  تقریباً 90% از سهم بازار این کشور را در اختیار دارند. دو تعاونی بزرگ مصرف در این کشور وجود دارند به نام های کو-اوپ (Coop)و میگروس (Migros). فعالیت های هر تعاونی از خرده فروشی تجاوز می نماید و در کنار خرده فروشی خدمات دیگری نظیر بانکداری (میگروس بانک (Migros Bank)- بانک کو-اوپ(Banque Coop) )، آموزش و علاوه بر اینها تولید/فرآوری از طریق شرکت های وابسته که یا تماماً یا قسمتی از آنها متعلق به این دو تعاونی می باشد ارائه می نمایند و با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. فدراسیون تعاونی های میگروس (Federation of Migros Cooperatives) عضو اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) است. 
در بخش کشاورزی، تعاونی فناکو (FENACO) سازمان رأس تعاونی های کشاورزی می باشد. این سازمان بسیار قدرمند است؛ چنان که 80% از کشاورزان سوییسی عضو آن می باشند. فعالیت های این فدراسیون در بخش های عرضه، بازاریابی، فرآوری، تولید و غیره می باشد. 
دیگر بازیگر اصلی بازاریابی در سوییس موسسه مالی رایفایزن سویتزرلند(Raiffeisen Switzerland) است. این موسسه تعاونی سومین موسسه بانکی سوییس به حساب می آید و دارای 2/3 میلیون مشتری و 6/1 میلیون عضو با 19% سهم در بازار است. در بخش بیمه، لا موبیلیه سوییس سوسیته کواوپراتیو (La Mobiliere Societe Cooperative) بازیگر قدرتمند در زمینه بیمه عمر و غیر عمر است. 
یک تعاونی جالب نیز در این کشور وجود دارد به نام موبیلیتی (Mobility) که در زمینه اشتراک اتومبیل فعال است. این تعاونی در سال 2008 بیش از 80.000 ، مشتری هم به صورت شخصی و هم تجاری داشت. 
البته این نمونه ای از تعاونی های موجود در کشور سوییس است و تعاونی های بزرگ و کوچک مختلفی در زمینه های متعدد به خصوص در بخش کشاورزی، لبنیات، نوشیدنی، و غیره در سوییس موجود است. 
در بخش دولتی نیز هیچ نهادی متولی بخش تعاونی نیست.

اطلاعات بیشتر:

تعاونی  Coop به زبان انگلیسی

تعاونی Migros

تعاونی FENACO  به زبان های فرانسه و آلمانی

تعاونی Mobility البته به زبان فرانسه، ایتالیایی و آلمانی

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید