نهضت تعاون در بلغارستان

نهضت تعاون در بلغارستان
بلغارستان در مورد تعاون دارای سابقه ای طولانی می باشد. نهضت تعاون در قرن 18 با توسعه تعاونی های کشاورزی آغاز گردید. این سیستم ملی (که ایده سازمان های تعاونی خود یار را تداوم می بخشد) به کارگران امکان کار کردن در کارخانجات و در عین حال در مزرعه را می داد. بلغارستان نظیر کشور های همسایه خویش تأثیر فرهنگی عمیقی از اروپای غربی گرفته است. رایفایزن به عنوان الگویی برای تعاونی های اعتباری پذیرفته شد؛ تعاونی های تولیدی کارگران از نهضت تعاونی فرانسه پیروی نمود که آن هم از آنچه که در انگلستان وجود داشت الهام می گرفت.
تعاونی های پس انداز و استقراضی از تعاونی های کشاورزی پیروی نمودند و در واحد های اقتصادی بسیار مؤثر واقع گردیدند. برای مثال، بانک مردمی که بعداً مبدل به بانک مرکزی تعاونی شد، اتحادیه ای تشکیل داد که به عنوان گروه فشار عمل می نمود و امور حسابرسی را انجام می داد.
از سال 1944 و با روی کار آمدن رژیم سوسیالیستی، بخش های صنعتی و بانکداری ملی گردید. این امر با دولتی شدن اموال خصوصی و ابزار تولیدی همراه گردید. طی این مدت، تعداد تعاونی های تولیدی کشاورزی و مزارع مشترک و تعاونی به طرز چشمگیری افزایش یافت. از آن زمان، تمامی تعاونی ها در سه بخش گسترده فعالیتی سازمان یافته شدند: تعاونی های مصرف، تعاونی های صنایع دستی و کارگران، و تعاونی های تولیدی کشاورزی.
در سال 1990، دولت فعالیت سازمان دهی مجدد و خصوصی سازی اقتصاد را آغاز نمود، و این کار تأثیر شگرفی بر سیستم تعاونی گذاشت. تعاونی ها در اجرای سیاست های خصوصی سازی و اوضاع بازار مشارکت نمودند. اما تغییر وضعیت سیستم اجتماعی و سیاسی، دلالت بر بی اعتمادی شفاف علیه تعاونی ها را نیز داشت که همچنان به سوسیالیسم مربوط بود. انجمن مرکزی تعاونی های روستایی کشاورزی  «بانک کشاورزی و صنعت» که در سال 1944 به عنوان بانک جهانی جهت کمک به حل مشکلات مالی تعاونی های روستایی تشکیل شده بود را ابداع نمود. تعاونی های صنایع دستی و تجاری که تقریباً در نیمه دوم قرن گذشته از بین رفته بودند به تدریج آغاز به ظهور مجدد نمودند. تعاونی های مصرف که تنها نوع تعاونی رسمیِ مستقل از دولت و تحت سیستم رژیم سوسیالیست بوده است این تغییر وضعیت را راحت تر تجربه نمود و به بیان دقیق تر این تغییر به آن آسیب چندانی وارد ننمود اما از آن زمان به بعد رقابت موجب کاهش چشمگیر تعداد اعضای این بخش گردید. علیرغم مشکلات حاصل از زمان تغییر، تعاونی ها عملکرد های اجتماعی و فعالیت های سنتی خود را به هر نحوی حفظ نمودند.
بلغارستان در بین بخش های متعدد تحت پوشش تعاونی ها، تعداد زیادی تعاونی دارد که هدف آنها کمک به کارگران ناتوان که حدودا 15000 نفر می باشند است.


اتحادیه های عضو در ICA
در بلغارستان دو اتحادیه عضو اتحادیه بین المللی تعاون ICA می باشند :
«اتحادیه ملی تعاونی های تولیدی کارگران» و «اتحادیه تعاونی مرکزی».  
 
اتحادیه ملی تعاونی های تولیدی کارگران
    اتحادیه ملی تعاونی های تولیدی کارگران بلغارستان (NUWPC) بخشی سازمان یافته از نهضت تعاون بلغارستان – یکی از قدیمی ترین تعاونی ها در اروپا و جهان- است که ویژگی منحصر به فرد آن، رسوم قدیمی و ریشه های عمیقی که در جامعه دارد می باشد. اولین شرکت تعاونی در بلغارستان در روستایی به نام «میرکووو» (Mirkovo) در سال 1890 تأسیس گردید.
اتحادیه تعاونی های تولیدی کارگران بلغارستان در ابتدا با عنوان اتحادیه تعاونی های صنعتگران و تولیدکنندگان و در سال 1919 آغاز به کار نمود.
این اتحادیه به عنوان اتحادیه عمومی تعاونی های کارگران، تولید کنندگان، و صنعتگران در سال 1950 به ثبت رسیده، در سال 1953 به اتحادیه مرکزی تعاونی های تولیدی کارگران، در سال 1998 به اتحادیه ملی (مرکزی) تعاونی های تولیدی کارگران و در سپتامبر 2000 با تصمیم نهمین کنگره (مجمع) خود  به اتحادیه ملی تعاونی های تولیدی کارگران تغییر نام یافت. رییس این اتحادیه آقای «استیلیان اسکولیو بالاسوپولف» می باشد.

اهداف و عملکرد ها
هدف اصلی NUWPC کمک به تحقق و بهبود فعالیت های چند جانبه آنها به نفع اعضای آن و نیز اجرا و توسعه سیستم اتحادیه طبق روح اصول و ارزش های تعاونی است. NUWPC عملکرد های ذیل را تحقق می بخشد:
1.    اعضای خود را برای دستیابی به اهداف و وظایف اتحادیه حمایت می نماید؛
2.    دستور العمل های توسعه فعالیت های تعاونی را بسط و گسترش می دهند؛
3.    متولی و مدافع منافع اعضای خود در مقابل سازمان های بین المللی، دولتی، عمومی و غیره است

ساختار
NUWPC دارای 258 تعاونی عضو می باشد که این تعاونی ها 14000 تعاونگر را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهند. از لحاظ تقسیمات کشوری، این اتحادیه متشکل است از 17 اتحادیه منطقه ای که پس از اتحاد و یکپارچگی شکل یک اتحادیه ملی سازمان دهی و متحد را به خود می گیرد.
NUWPC همچنین دارای 28 تعاونی تخصصی برای افراد معلول است. در این تعاونی ها بیش از 1100 عضو مشغول به کار می باشند.
تشکیلات اتحادیه به شرح ذیل می باشد:
کنگره، هیئت مدیره
رییس و هیئت بازرسی
کنگره (نشست یا مجمع عمومی) متشکل است از نمایندگان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عضو اتحادیه و رییس و معاون NUWPC.
تعاونی ها بنگاه های صنعتی خصوصی کوچک و متوسطی اند که دارای تعداد کارکنان 7 الی 500 نفری می باشند (لازم به توضیح است که اکثریت تعاونی ها بین 30 الی 100 نفر کارمند دارند). طبق اصول تعاون، مالکیت متعلق به تمامی اعضای تعاونی است و از طریق مجمع عمومی، هیئت مدیره و رییس کنترل می گردد.
شخصیت های حقوقی ذیل در NUWPC تأسیس شده اند:
-    بنگاه بین تعاونی رنگین کمان (رینبو) که فعالیت های مشاوره، اقتصادی و واسطه ای در زمینه بیمه با همکاری شرکت بیمه شهرداری انجام می دهد
-    خانه قانونی و مالی تعاونی  (نرما کو-Norma Co Ltd) در صوفیه که دارای وضعیت یک تاجر منفرد بوده متعلق به NUWPC  است و خدمات قانونی، مشاوره مالی و حسابداری، نمایندگی، واسطه گری، وکالت و غیره را ارائه می دهد.
NUWPC شریک «شک دژانوار بلگاریا» است. شرکت فوق وابسته به گروه شک دژانوار فرانسه است  که دارای تجربه ای 40 ساله در عرصه های بین المللی و رهبر بلا منازع صدور بُن غذا می باشد.

فعالیت سازمانی
تمامی 258 تعاونی عضو اتحادیه بر اساس اصل مرزبندی به 17 اتحادیه منطقه ای تقسیم شده و این اتحادیه های منطقه ای عضو NUWPC می باشند.
اتحادیه های منطقه ای از نظر شیوه و روش تشکیلاتی، تعاونی های عضو خود را پشتیبانی می نمایند، به آنها کمک می کنند تا بر مشکلات خود در سطح منطقه فائق بیایند و از منافع تعاونی آنها در صحنه محلی  عمومی دفاع می نمایند.
فعالیت اتحادیه های منطقه ای همچنین موجب تقویت ارتباط بیشتر بین NUWPC و تعاونی های منطقه می گردد.
اهداف اصلی فعالیت های سازمانی اتحادیه تقویت و توسعه سیستم، حفظ یکپارچگی آن در فرایند الحاق به ساختار های اتحادیه اروپا می باشد.

همکاری های بین المللی
NUWPC عضو سازمان های بین المللی، موسسات بین المللی تخصصی بوده و در پروژه های بین المللی خود را درگیر می نماید.
-    در سال 1991 به عضویت اتحادیه بین المللی تعاون ICA در آمد
-    در سال 1991 به عضویت اصلی سازمان بین المللی تعاونی های تولید کنندگان صنعتی، صنعتگری و خدماتی در امد
-    در سال 1995 به عضویت اصلی کنفدراسیون تعاونی های کارگران اروپا، تعاونی های اجتماعی و بنگاه های مشارکتی در آمد
-    این اتحادیه روابط نزدیکی با اتحادیه های تعاونی در کشور های اروپایی، آفریقایی،‌آمریکایی و آسیایی دارد
-    NUWPC با تعاونی ها، بنگاه های تخصصی و سازمان های بین المللی همکاری می نماید
-    اتحادیه به صورت فعالانه در پروژه های دو جانبه و چند جانبه که توسط برنامه های اتحادیه اروپا پوشش داده می شوند (PHARE, Lonardo da Vinci) شرکت می کند.

اهداف اصلی: هماهنگی کامل و روزافزون با ساختار های تعاونی اروپا
اولویت: تعاون و ایجاد همکاری با ثبات بین تعاونی های تولیدی گارگران بلغارستان و ساختار های مشابه اروپایی با هدف تبادل تجربیات در مورد مباحث مرتبط با توسعه مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
فعالیت های راهکاری
1.    حفظ منافع  تعاونی های تولیدی کارگران در برابر سازمان های بین المللی
2.    شناختن NUWPC به عنوان مرکزی منطقه ای برای تشکیل و توسعه ساختار های تعاونی مشابه در کشور های منطقه بالکان
3.    تشکیل یک مرکز آموزش بین المللی برای آماده سازی پرسنل تعاونی، با کمک دانشگاه اقتصاد ملی و جهانی که دفتر مرکزی آن در صوفیه باشد
4.    همکاری با موسسات آموزشی خارجی به منظور آموزش پرسنل مدیریتی تعاونی ها
5.    حمایت از توسعه تعاونی های تولیدی کارگران با گردآوری اطلاعاتی در مورد نمایشگاه های بین المللی و بازار های رقابتی
6.    آماده سازی و مشارکت در انواع مختلف رویداد های سازمان های بین المللی (مجمع ها، سمینار ها، نشست های دو جانبه)
7.    تقویت روابط دو جانبه با سازمان ها و اتحادیه های تعاونی منطقه ای کشور های همسایه و نیز کشور هایی که دارای ساختار تعاونی توسعه یافته می باشند
8.    تبادل مستمر اطلاعات مشتر المنافع با نمایندگان تجاری در سفارت های خارجی در کشور مان و همچنین با مسئولان تجاری بلغارستان در خارج از کشور
9.    همکاری با موسسه فرانسوی ICOSI از طریق مشارکت در برنامه ها، که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی می گردد، با موضوعاتی در باره افراد معلول

/ 5 نظر / 13 بازدید
عماد هنرپرور

سلام محسن جان من وبلاگم رو به طور کامل به نشانی جدیدی منتقل کرده ام، لینک شما رو هم در وبلاگ جدید گذاشته ام. ممنون میشم اگر شما هم لینک وبلاگ جدیدم رو جایگزین بفرمایید. اردات نشانی قدیمی من: business-iran.persianblog.ir

سعید کهن

دوست عزیز ممنونم از حضورت از توایکه دارنده این وبلاگ مفید هستی انتظار انتقاد و پیشنهاد داشتم

ذهن زیبا

وبلاگتون خیلی قشنگ بود لذت بردیم اگه میشه یه سری هم به سایت ذهن زیبا بزنید http://bmind.ir